Het Schip BIM

Integraal samenwerken aan een restauratie

Het Schip BIM

Over de klant

EversPartners heeft de constructieve engineering en de BIM-coördinatie verricht van het befaamde woningbouwcomplex Het Schip in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Het gebouw, dat werd ontworpen door Michel de Klerk en opgeleverd in 1921, is één van de bekendste voorbeelden van de architectuurstijl De Amsterdamse School. Centraal in dit omvangrijke en succesvolle restauratieproject De BIM-coördinatie door EversPartners speelde daarbij een belangrijke rol.

BIM Protocol & LEAN

De voordelen van een open BIM De basis voor een BIM ligt in het hanteren van uniforme leveringsspecificaties. Onder leiding van EversPartners maakten de partijen daarom goede afspraken over een eenduidige en consistente manier van plaatsen en coderen van de data en tekeningen in het model. Als basis hiervoor is het BIM-protocol van Eigen Haard gebruikt, waaraan wij via de werkgroep onze bijdragen hebben geleverd. Naast integraal ontwerpen en het consistent gebruik van data, is open BIM (Bouw Informatie Model) een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle restauratie van dit rijksmonument. Daarmee konden alle partijen (de architect, EversPartners als constructeur en coördinator, de aannemer en de installateur) hun eigen software gebruiken en met behulp van een exportfile toch al hun tekeningen en data in één informatiesysteem over elkaar heen leggen. Dat maakte het mogelijk om de later uit te voeren werkzaamheden al in de voorbereidende fase te coördineren en eventuele clashes tussen de wanden, vloeren, constructie en installaties in de uitvoering te voorkomen. Het bleek een investering in tijd die ruimschoots werd ingehaald tijdens zowel de bouwvoorbereiding als de bouwwerkzaamheden.

LEAN plannen en samenwerken

Om het totale restauratieproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen werd gekozen voor een LEAN-manier van plannen en samenwerken. Onder onze regie werkten partijen samen in een prettige en open sfeer met ruimte voor feedback. BIM biedt de mogelijkheid om elkaars opmerkingen in de bestanden in te zien. Door het toepassen van een online programma waren wij in staat deze te filteren, en bleven enkel de opmerkingen over die in een bepaalde fase daadwerkelijk relevant waren en afgestemd moesten worden. Daarmee waren wij in staat om de duur van de tweewekelijkse BIM-overleggen fors in te korten. Tijdens een van de LEAN-sessies bleek ook dat de bouwdelen waarin het gebouw was opgedeeld te groot waren. Door deze kleiner te maken en iedere week te focussen op de oplevering van een klein deel, wisten wij het totale proces te versnellen. Ook hebben wij de gezamenlijke work flow geoptimaliseerd door deze aan te passen aan het tempo van de laatste schakel in het bouwproces (de installateur) en deze te matigen aan het begin, bij het ontwerpproces van de architect.
EversPartners

Foto's van het resultaat

  Luc Nelis
  Samengevat kun je zeggen dat alle partijen baat hebben bij integrale samenwerking. Werken met BIM en LEAN maakt het totale proces efficiënter. De échte meerwaarde ontstaat na oplevering als de aannemer het BIM-model heeft bijgewerkt. Het as-built model dat dan ontstaat is een zeer rijke basis voor het beheer en de planmatige onderhoudscyclus van gebouw. Met één druk op de knop is het juiste type schakelaar besteld, of het aantal strekkende meters schilderwerk berekend.

  Samenwerkingspartners

  Opdrachtgever
  Woningstichting Eigen Haard

  Architect
  Archivolt Architecten

  Adviseurs
  VIAC, Interplan en LBP

  Locatie
  Amsterdam

  Opgeleverd

  2018

  Thema's

  Constructieve Engineering
  Scannen Modelleren BIM
  Construcion Management

  En hoe kunnen we jullie verder helpen?

  Heeft u vragen over de diensten die wij u kunnen leveren? Of wilt u graag een afspraak maken?

  Bel 088 - 01 16 500

  Liever teruggebeld worden?

  Graag ontvangen we uw naam

  Bij welke organisatie bent u werkzaam?

  Wat is uw telefoonnummer? Vul alleen getallen in zonder spaties of streepjes

  Waar wilt u meer over weten?

  Ongeldige invoer

  Andere projecten

  Timpaan
  Betaalbare en hoogwaardige woningen.