• DSC07729
  • DSC07742
  • DSC07745
  • accumulatie

Wateraccumulatie

Preventieve inspectie & advies

Wateraccumulatie is een groot risico voor bedrijfspanden met platte stalen daken die ondersteund worden door een constructie met een grote overspanning.

Berekening noodoverstorten 

Als hier in korte tijd veel regenwater op valt, dan bestaat het risico dat het dak doorbuigt, of zelfs bezwijkt onder de steeds toenemende waterlast. De afvoer van overtollig water is te reguleren door middel van noodoverstorten.

De constructeurs van EversPartners berekenen precies welk soort noodoverstorten nodig is en waar deze geplaatst moeten worden.

NEN-norm berekening en inmeting op locatie

Het berekenen van de hoeveelheid regenwater die een dakconstructie moet kunnen dragen, is vastgelegd in de NEN-norm 6702. Voordat de berekening wordt gemaakt zal EversPartners altijd starten met het inmeten op locatie. Waardoor ter plekke kan worden bekeken of en welke noodoverstorten reeds aanwezig zijn. Ook wordt het afschot van het dak geinspecteerd.

Archiefonderzoek & advies

Door middel van archiefonderzoek wordt de stijfheid van de constructie bepaald. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen die hieruit volgen brengt EversPartners een advies uit. Hierin wordt wordt alle informatie gegeven over het soort, het aantal en de afmetingen van de benodigde noodoverstorten.

Risicoanalyse & prioritering bij meerdere locaties 

Voor één van haar opdrachtgevers bracht EversPartners een prioritering aan in het advies, door een risicoanalyse per locatie te maken. Stalen daken zonder noodoverstorten en dus met een zeer hoog risico, konden zo als eerste aangepast worden en daarmee grote schade worden voorkomen.

EversPartners werkt voor grote (winkel)bedrijven zoals Ahold en Sligro. Ook voor uitvoerende partijen als aannemers en dakdekkersbedrijven, zoals Patina berekenen wij de wateraccumulatie.

Zonnepanelen op daken zorgen voor extra gewicht

Nederland wordt steeds duurzamer. Hierdoor is er vraag naar grote vlakken voor zonnepanelen. Waar kan dit beter dan op daken van bedrijven die veel stroom verbruiken? Wij adviseren hierover altijd met een wateraccumulatieberekening. Zo weten we zeker of de dakconstructie voldoet en het dak niet bezwijkt onder het extra gewicht van de zonnepanelen.

Jasper Wiersma  

“Ieder dak is anders. Daarom vinden we het belangrijk om ter plekke het betreffende dak in te meten en niet alleen uit te gaan van de bestaande tekeningen of standaard ijkpunten. Daarbij bekijken we het afschot van het dak, maar ook de eventuele afwatering van naastgelegen daken en de aanwezigheid van zonnepanelen. Zo zorgen wij altijd voor een compleet advies!”


Werkzaamheden
Constructieve engineering   Inspecties   Modelleren

Andere industrie projecten

Tata Steel

Zonlicht in…

Diverse invalshoeken in Revit tonen
Wateraccumulatie

Zonnepanelen

Zonnepanelen berekeningen & advies
Sonneborn refined products

SAB-Hal…

De kracht van de juiste samenwerking
Tata Steel

Tata Steel

Ontwerp, bouwkundige en constructieve engineering.
9 bruggetjes

9 Bruggetjes

Constructieve uitvoering, inc. de…
Sonneborn refined products

Sonneborn…

Ontwerp, bouwkundige en constructieve engineering.
Daalimpex

Daalimpex

Constructie engineering nieuwe vrieshuizen.