Onze kernwaarden

Van merkbelofte naar merkgedrag

Teamdag EversPartners

Viral change brengt kernwaarden tot leven: van merkbelofte naar merkgedrag

Onze eerste elektrische auto’s kwamen er aan, deze nieuwe auto’s wilden we graag in vernieuwd jasje stoppen. Zo ontstond het idee bij EversPartners om de huisstijl even ‘iets op te frissen’. Tijdens de brainstormsessies ging het niet zozeer over de huisstijl zelf, maar veel meer over waar we als EversPartners nu echt voor staan. Wat maakt EP anders dan andere bedrijven, waarom willen mensen graag met en bij ons werken? Waar staan we als EversPartners voor, wat maakt ons anders en uniek?

We horen vaak als we bezoek krijgen bij ons op kantoor dat het een fijn kantoor is, met een goede EversPartners ‘vibe’ en leuke EP-ers. Blijkbaar zijn en doen we het nét even anders dan andere bureaus.

Het resultaat van de sessies was een nieuwe in het oog springende huisstijl, met daarbij behorende kernzin: "We have got what it makes"

EversPartners Kernwaarden betekenis slogan

Deze kernzin is geladen en verbonden met een aantal kernwaarden, namelijk:
• Samenwerken & de mens centraal
• Durven en zichtbaarheid
• Gedrevenheid
• Proactief
• Ondernemend

We zijn dagelijks bezig met onze uitingen richting de buitenwereld. De website is geheel vernieuwd, maar ook onze berekeningen, tekeningen en adviezen gaan allemaal in ons nieuwe jasje de deur uit. Maar bovenal hebben de medewerkers dagelijks contact met onze opdrachtgevers en werken zoveel mogelijk vanuit de kernwaarden van EversPartners.

De enige echte verandering in een organisatie is een werkelijke gedragsverandering!

We hebben naar onszelf gekeken en hierbij onze uitstraling opnieuw bepaald. Vervolgens is het wel van belang dit ook weer goed in de bedrijfsprocessen te integreren en in het bedrijf te verweven en vervolgens uit te dragen.
Het doel van het formuleren en uitdragen van onze kernwaarden is dat we effectiever willen samenwerken vanuit een gezamenlijk gedragen identiteit. De kernwaarden vormen daarbij als het ware het cement waarmee we onze strategie, missie en visie kunnen realiseren. De Methode die gebruikt is bij het tot leven brengen van bovenstaande kernwaarden is de Viral Change-aanpak van Leandro Herrero, een zeer beproefde methodiek voor werkelijke gedrags- en cultuurveranderingen in een organisatie. De enige echte verandering in een organisatie is een werkelijke gedragsverandering!

Behavorial Change-groep

De Viral Change methodiek gaat uit van het principe van ‘peer coaching’. Dit houdt in dat medewerkers van gelijk niveau meedenken over de invulling van gewenst gedrag omdat mensen alleen willen veranderen als ze het zelf ook een goed idee vinden. Daarnaast hebben peers een veel grotere invloed hebben op collega’s als het gaat om ander gedrag dan als de het gewenste gedrag top down wordt opgelegd. We hebben een selecte groep van personen uit de organisatie uit de verschillende teams binnen EP gevraagd om deel te nemen in deze groep. We hebben hen de influencers genoemd. In 6 sessies hebben wij hen gevraagd wat elke kernwaarde concreet voor hen betekent: hoe ziet bijvoorbeeld ‘proactief’ er voor ons uit bij EversPartners? Zij hebben de waarden als het ware geladen met concreet en zichtbaar gewenst gedrag. De verschillende invullingen die hieruit voortkwamen hebben we verzameld, geselecteerd en gedefinieerd. Daarna is het ter bekrachtiging voorgelegd aan het managementteam en daarna intern gecommuniceerd op banners die in ons bedrijf staan. De sessies leverden overigens niet alleen concrete invullingen per kernwaarde op, maar als positief neveneffect ook spontane verbeterpunten in de dagelijkse samenwerking tussen de teams. De directeur Jitze Koops was elke keer uitgenodigd om aan het einde van iedere sessie te horen wat er bedacht was en hij bleef op deze manier erg nauw betrokken bij dit proces. Ook kon hij de knelpunten in de werkprocessen die boven water kwamen, meteen meenemen naar het management team om deze op te lossen.

Teamdag - managementteam van EversPartners

Beweging op de werkvloer

Uiteindelijk is het doel de kernwaarden met de bijbehorende kern gedragingen die geformuleerd zijn met zijn allen te voelen en er ook naar te acteren. Hiervoor zijn onder leiding de teamleiders, samen met 2 influencers uit de Change-groep, workshops gegeven aan gemixte groepen op de werkvloer. Hierin werd steeds 1 kernwaarde besproken. De gedachte hierachter is dat ‘peer pressure’ heel effectief is als het gaat om elkaar aanmoedigen, elkaar waarderen en bekrachtigen en elkaar aanspreken.

De stip

In mei vorig jaar heeft het managementteam van EversPartners de toekomstvisie voor de komende drie jaar uitgedragen. De kapstok voor dit plan is ook de slogan met bijbehorende kernwaarden geweest. Ook in het bedrijfsplan komen de waarden van EP terug. Op deze wijze zijn we onze waarden in het grotere plan aan het implementeren en dragen we dit ook uit richting het personeel. Het grote doel is herkenbaarheid en betrokkenheid, samen er voor gaan!

Buitendag

Later in 2022 hebben we wederom een leuk bedrijfsuitje gehad. Met zorg is deze dag voorbereid om ook hier naast uiteraard een gezellig samenzijn ook een tweede lading aan te geven.

Dit is gedaan door een tweetal spellen voor te bereiden en ook hierin onze kernwaarden te laten terugkomen. Het eerste spel was gericht opgezet om in teamverband te doen, gericht op communicatie binnen het team om hiermee samen een doel te bereiken. Mooi om de gedrevenheid hierin mee te maken en hoe ook samenwerken écht tot leven kwam. Ieder kreeg een specifieke rol, hier moest je je goed aan houden en vooral de onderlinge overdracht zoeken. Leerzaam en leuk tegelijk!

Het tweede spel die dag, was een soort escape-box. Ook hier werd zeer fanatiek in teams gewerkt om de puzzels op te lossen. Maar enkele stappen verder kwamen de teams er successievelijk achter dat ze echt samen moesten werken om de oplossing te vinden om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Om de puzzels uiteindelijk helemaal op te lossen moest er bureaubreed worden samengewerkt. Interessant om te zien hoe dit langzaam maar zeker duidelijk werd en geaccepteerd werd. Bij dit spel kwam mooi naar voren hoe je per team een puzzelstuk in handen hebt voor het grotere geheel, eigenlijk zoals we dagelijks aan de slag zijn met onze projecten of deelprojecten en we in dit samenspel de doelen en resultaten van EversPartners realiseren.

Borging, hoe nu verder?

Er is een jaarkalender voor HR met hierin de belangrijke HR-zaken, met hier uiteraard ook veel aandacht voor het levend houden en implementeren van de kernwaarden.
Elke 6 weken zijn er sessies met de influencers om te sparren hoe we de kernwaarden nog beter uit kunnen dragend en tot ons werkelijk DNA kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is een periodieke presentatie in de teams over een van de kernwaarden. De vorm voor de exacte invulling vanuit de influencers die dit nog altijd trekken staat vrij: het kan via een mail, podcast, interview of als ‘versiering’ in de kantoren.
Ook binnen de verschillende afdelingen spelen de kernwaarden een belangrijke rol. Zo verwerkt HR de kernwaarden als soft skills in functie-omschrijven, vacatureteksten, handboeken, sollicitatie- en jaargesprekken. Marketing & Sales brengt het onderscheidende karakter van EP onder de aandacht bij onze (nieuwe) opdrachtgevers, door de kernwaarden op te nemen in alle presentaties.

De kernwaarden raken steeds verder in onze organisatie verweven. We willen met elkaar het werk doen wat we leuk vinden, op een manier die bij ons past en die we gezamenlijk dragen. Echt, authentiek en anders.
Jitze Koops - Directeur