• Museum-Het-Schip-te-Amsterdam
  • Renovatie_het_Schip_rendering
  • Restauratie-Het-Schip-Amsterdam-Archivolt-Architecten
  • renovatie_het_Schip
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs_2019
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs_2019_EP
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs_2019_EversPartners
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs_2019_detail
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs_2019_tekening
  • t_Schip_nominatie_nieuwbouwprijs_2019_visual

Restauratie & renovatie van 't Schip Amsterdam

EversPartners werkte mee aan de grondige renovatie en restauratie van woningbouwcomplex Het Schip in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Het oorspronkelijke gebouw dat in 1921 werd opgeleverd, is ontworpen door Michel de Klerk en is één van de bekendste voorbeelden van de architectuurstijl De Amsterdamse School. Het complete restauratietraject duurde van 2015 tot 2018 en omvatte de restauratie van 81 huurwoningen, het museale postkantoor, de museumwoning en het vergaderhuisje. Daarnaast werd Woningstichting Eigen Haard uitgebreid met het voormalige schoolgebouw en het binnenterrein opnieuw ingericht. Naast de BIM-coördinatie namen wij het funderingsherstel en de constructieve engineering van dit project voor onze rekening.

Technisch constructief

Onze specialisten startten met een funderingsonderzoek waaruit bleek dat de honderd jaar oude fundering nog in redelijke staat was. Zelfs het gewicht dat tijdens de restauratie aan het pand zou worden toegevoegd, gaf niet direct de aanleiding om de fundering op korte termijn te vernieuwen. Na overleg hebben wij de opdrachtgever toch geadviseerd om hiervoor te kiezen, om hun grote investering in de totale restauratie voor vele decennia te borgen.

Funderingsadvies voor restauratie 't Schip

Een onderdeel van ons funderingsadvies is het archiefonderzoek van de bestaande tekeningen. Wij constateerden daarbij dat er weinig ruimte was voor de indeling van leidingen en installaties en dat de constructie er tussendoor gepast moest worden. Dit werd nog bemoeilijkt door de variërende indeling op de bovenliggende verdiepingen. Om problemen en aanpassingen tijdens de bouw te voorkomen, is daarom besloten om alle tekeningen en data van het complete bouwteam in één BIM-model te plaatsen. Daardoor konden wij de uit te voeren werkzaamheden al in de voorbereidende fase op elkaar afstemmen.

Het aanbrengen van de stalen balken en fundering onder vloer bleek uitdagend, met name bij die delen die behoorden tot het rijksmonument. De nieuwe constructie moest hier omheen en tussendoor gebouwd worden. Ook het vernieuwen van de fundering aan de buitenzijde van het pand kostte de nodige hoofdbrekens, vanwege de vele bestaande leidingen in het trottoir. Het eindresultaat was naar ieders voldoening. De opgedane ervaring nemen wij mee in het project Spaarndam 2 dat nu door hetzelfde bouwteam, voor dezelfde opdrachtgever gerealiseerd wordt.

Ronald de Jong

“Dat het verrichten van goed archiefonderzoek belangrijk is, bleek ook weer bij dit project. Tijdens het bestuderen van de de archieftekeningen van de hoge toren zagen wij dat deze is verankerd met stalen trekstrippen. Als je dit niet van tevoren weet, bestaat het gevaar dat deze in de uitvoering bij het inzagen van de inkassingen beschadigd worden. Nu konden wij hierop anticiperen door op de nieuwe tekeningen een voorziening te treffen om de trekstrippen op te nemen in de nieuwe fundering.” 

Veel meer informatie over dit project vindt u op de website van Woningstichting Eigen Haard.

Opdrachtgever
Woningstichting Eigen Haard

Architect
Archivolt Architecten

Adviseurs
VIAC, Interplan en LBP

Locatie
Amsterdam

Constructieve Engineering Inmetingen  

Andere woningbouw projecten

Appartementen Velsen

Renovatie

Renovatie van portiek-/etagewoningen uit 1950
De Broeckgouw Keetzijde

Czaar Peterstraat

Uitgebreide renovatie in BIM uitgewerkt
3D-metingen aardbevingsgebied Groningen

3D-metingen

3-D metingen aardbevingsgebied Groningen
Zaandijkerkerk

Zaandijkerkerk

Woonfunctie voor de Zaandijkerkerk
De Broeckgouw Keetzijde

De Broeckgouw

Bouwkundige & constructieve uitwerking
Kampervest

Kampervest

Parkeerkelder met CSM wandsysteem
Eigen Haard

Eigen Haard

Woningbestanden inspectie & upgrading
De Zoete Haring - van 2 naar 1

De Zoete Haring

Verbouwing tot studentenwoningen en horeca
Stadsgenoot Holendrecht

Renovatie portiek

Aanpassen portiek woningen cooperatie Stadgenoot
Stadsgenoot Holendrecht Renovatie Louise Wenthuis Amsterdam

Renovatie Louise…

Berekenen en tekenen van de constructies voor…