• LA_Hal_Tata_Steel
  • LA_Hal_tata_Steel
  • Verzendhal-Tata-Steel-1

Verzendhal Tata Steel

Meer dan vier jaar werkte Tata Steel aan een nieuwe verzendhal, die de logistieke capaciteit van het bedrijf maximaal moest verbeteren. Al die tijd was EversPartners betrokken bij het ontwerp en de totstandkoming ervan. Sinds februari 2019 is de 200 meter lange verzendhal in gebruik. Deze ligt in het verlengde van de bestaande productiehal en wordt gebruikt voor opslag van rollen staal, in afwachting van de verzending ervan. Een trein en vrachtwagens, die geladen worden door volautomatische kranen, rijden tot in het gebouw om het staal op te halen voor vervoer naar de klant.

Bouwkundige- en constructietekeningen

Door onze uitgebreide ervaring met de complexe regelgeving en specificaties van Tata Steel konden wij meedenken in de vele versies die vooraf gingen aan de meest economische locatie en gebouw. We leverden input voor alle bouwkundige- en constructietekeningen en verzorgden alle documenten voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Fundering & betonconstructie

Ook verzorgden we het bestek, de berekeningen en de tekeningen voor de fundering en de betonconstructie. Tijdens de uitvoeringsfase ondersteunden en adviseerden wij het projectbureau van Tata Steel bij het constructiemanagement en de directievoering. Al met al een enorm project, waarbij de grootste uitdaging lag in de aanleg van de kraanbaan. Voor het kunnen benutten van de maximale kraancapaciteit in de hal, was het nodig om een ‘hap’ uit het gebouw te nemen. Er was namelijk geen mogelijkheid om alle bestaande leidingen te verleggen. Met deze aanpassing zorgden we ervoor dat de dagelijkse bedrijfsvoering van Tata Steel niet nadelig werd beïnvloed.

Cees van Bodegom

“Wij werken al 40 jaar voor Hoogovens/Corus/Tata Steel. Dat zegt op zich al genoeg. Bij dit soort complexe projecten zijn veel verschillende partijen betrokken. Dan moet je kunnen samenwerken, mee- en vooruitdenken en flexibel zijn. EversPartners is bij uitstek een goede teamspeler.”

Opdrachtgever
Tata Steel

Locatie
IJmuiden

Wet- & regelgeving Uitvoering   Industrie

Andere industrie projecten

Tata Steel

Industrie hal

Diverse invalshoeken in Revit tonen
Wateraccumulatie

Zonnepanelen

Zonnepanelen berekeningen & advies
Sonneborn refined products

SAB Productie Hal

De kracht van de juiste samenwerking
Tata Steel

Tata Steel

Ontwerp, bouwkundige en constructieve engineering
9 bruggetjes

9 Bruggetjes

Constructieve uitvoering & omgevingsvergunning
Sonneborn refined products

Sonneborn

Ontwerp, bouwkundige en constructieve engineering
Daalimpex

Daalimpex

Constructie engineering nieuwe vrieshuizen