Wateraccumulatie

Preventieve inspectie & advies

Wateraccumulatie is een groot risico voor bedrijfspanden met platte stalen daken die ondersteund worden door een constructie met een grote overspanning.

Berekening noodoverstorten 

Als hier in korte tijd veel regenwater op valt, dan bestaat het risico dat het dak doorbuigt, of zelfs bezwijkt onder de steeds toenemende waterlast. De afvoer van overtollig water is te reguleren door middel van noodoverstorten.

Onze constructeurs berekenen precies welk soort noodoverstorten nodig is en waar deze geplaatst moeten worden.

NEN-norm berekening en inmeting op locatie

Het berekenen van de hoeveelheid regenwater die een dakconstructie moet kunnen dragen, is vastgelegd in de NEN-norm 6702. Voordat de berekening wordt gemaakt, starten wij altijd met het inmeten op locatie, waardoor ter plekke kan worden bekeken of en welke noodoverstorten reeds aanwezig zijn. Ook wordt het afschot van het dak geïnspecteerd.

Archiefonderzoek & advies

Door middel van archiefonderzoek wordt de stijfheid van de constructie bepaald. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen die hieruit volgen brengen wij een advies uit. Hierin wordt alle informatie gegeven over het soort, het aantal en de afmetingen van de benodigde noodoverstorten.

Risicoanalyse & prioritering

Voor één van onze opdrachtgevers brachten wij een prioritering aan in het advies, door een risicoanalyse per locatie te maken. Stalen daken zonder noodoverstorten en dus met een zeer hoog risico, konden zo als eerste aangepast worden en daarmee werd grote schade voorkomen.

Wij werken voor grote (winkel)bedrijven zoals Ahold en Sligro. Ook voor uitvoerende partijen als aannemers en dakdekkersbedrijven, zoals Patina berekenen wij de wateraccumulatie.

Zonnepanelen op daken zorgen voor extra gewicht

Nederland wordt steeds duurzamer. Hierdoor is er vraag naar grote vlakken voor zonnepanelen. Waar kan dit beter dan op daken van bedrijven die veel stroom verbruiken? Wij adviseren hierover altijd met een wateraccumulatieberekening. Zo weten we zeker of de dakconstructie voldoet en het dak niet bezwijkt onder het extra gewicht van de zonnepanelen.

Jasper Wiersma  

“Ieder dak is anders. Daarom vinden we het belangrijk om ter plekke het betreffende dak in te meten en niet alleen uit te gaan van de bestaande tekeningen of standaard ijkpunten. Daarbij bekijken we het afschot van het dak, maar ook de eventuele afwatering van naastgelegen daken en de aanwezigheid van zonnepanelen. Zo zorgen wij altijd voor een compleet advies!”

Andere wateraccumulatie projecten

Wateraccumulatie

Zonnepanelen

Zonnepanelen berekeningen & advies