Valbeveiliging

Werken op daken geeft vaak waanzinnige uitzichten over de stad of het landschap. Maar, het brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Het grootste risico is dat een van de werklui naar beneden valt. Veel valpartijen ontstaan doordat afval is blijven liggen, gereedschap rondslingert of materialen ‘even’ in de looproute zijn opgeslagen. Mocht dit gebeuren, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de gevolgen groot zijn. Vandaar: valbeveiliging.

De Arbowet verplicht valbeveiliging bij het werken op een hoogte van 2,50 meter of hoger. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken om een plat dak heen of dakhaken in een hellend dak plaatsen. EversPartners berekent en tekent de constructies voor de valbeveiliging.

Voorschriften valbeveiliging

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle het vastgoed van de Nederlandse staat, zoals ministeries, kazernes en musea. Vanuit deze rol hebben zij de regels omtrent valbeveiliging duidelijker omschreven. Dit is duidelijk vastgelegd in productinformatiebladen. Zij hebben de Eurocodes van de Arbowet en bouwregeling concreter en specifieker gemaakt om ervoor te zorgen dat het werken op de daken van alle overheidsgebouwen veilig is. De productinformatiebladen zijn openbaar, zodat wij deze uitgangspunten ook kunnen toepassen bij andere opdrachtgevers.

Onze werkzaamheden

Bestaan uit drie onderdelen:

  1. Certificering: Wij begeleiden fabrikanten van valbeveiligingsystemen bij de certificering. Hierbij gebruiken wij de voorschriften van het Rijksvastgoedbedrijf, zodat de fabrikant ook voor hen kan werken.
  2. Inpassing: Wij passen pandspecifieke valbeveiliging in. Dit doen we voor hellende en vlakke daken.
  3. Inspecties: Wij inspecteren daken om te inventariseren welke valbeveiliging mogelijk is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Met onze bijdrage kan de aannemer de valbeveiliging gemakkelijk monteren.

Onze aanpak

Kwaliteit en flexibiliteit kenmerkt onze aanpak. Om goede berekeningen en tekeningen te maken toetsen wij altijd onze aannames door middel van inspecties. Daarnaast leveren wij alleen producten die voldoen aan de voorschriften van het Rijksvastgoedbedrijf. We begeleiden de fabrikanten bij de certificering zodat de producten ook aan de gestelde normen voldoen.

Veel van de gebouwen waar we de berekeningen en tekeningen hebben gemaakt, zijn rijksmonumenten. Denk dan bijvoorbeeld aan het musea, kazernes. Monumenten zijn altijd anders en er is vaak een verschil tussen de tekeningen en de werkelijkheid. Als bestaande bouw doen wij onder andere hangaars en bedrijfspanden. Dat maakt een flexibele aanpak nodig, maar vooral het werk iedere keer weer een uitdaging!

Opdrachtgevers

  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Ministerie van Defensie
  • Universiteit Utrecht
  • KLM Real Estate & Facility Contracting
  • Diverse woningcorporaties 

Valbeveiliging projecten