Funderingsadvies

In veel steden in Nederland worden verzakkingen en andere schades aan oude huizen en panden geconstateerd. De oorzaak hiervan kan verschillend van aard zijn. Vaak is een gedegen funderingsonderzoek nodig om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden en een goed funderinfsadvies te kunnen geven.

Funderingsonderzoek

Hetzelfde geldt bij herbestemming van bestaande gebouwen waarin hogere belastingen gaan optreden of waar verdiepingen op- of toegevoegd worden. In de voorbereidingsfase wordt dan vaak een funderingsonderzoek uitgevoerd. Wij denken graag met u mee middels een funderingsadvies, voordat u veel geld aan onderzoeken besteedt. Daarom stellen wij onszelf de volgende vragen, voordat wij starten met het opstellen van een advies of plan van aanpak:  

  • Welke onderzoeken zijn echt nodig? Is de situatie op andere manieren te beoordelen? 
  • Is het sowieso verstandig onderzoek te doen of kunnen wij nu al met ons gezond verstand beredeneren wat de funderingskwaliteit is? 

In de analyse van de fundering beperken wij ons niet alleen tot de wettelijke regels (die vaak erg streng zijn en helaas te vaak tot afkeuring leiden), maar beoordelen wij ook de omstandigheden, zoals het feitelijke gedrag van de onderzochte fundering en die van het bovenliggend casco. 

Funderings rapportage

De hieruit volgende rapportage bespreken wij vervolgens met u en met bouwtoezicht. De letterlijk duizenden funderingsherstel-ontwerpen die wij de afgelopen vijf decennia hebben gemaakt, zijn stuk voor stuk uniek.

Steeds is er een andere optimale oplossing vereist, die afhangt van bijvoorbeeld de grondslag, de kwaliteit van de bestaande bouw, de belendingen en de invloed van de uit te voeren werkzaamheden. 

Eerst maken wij een schets om het principe met architect, klant en andere bouwpartijen te bespreken. Dit is eigenlijk de belangrijkste fase. Daarna werken wij het uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp met een tekening en een berekening. Vaak is er schade aan het casco van bouwwerken die funderingsherstel moeten krijgen.

Technisch en strategisch advies

Wij adviseren voor het beste herstel, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden.

Bijvoorbeeld: 

  • Is het verstandig cascoherstel uit te voeren voorafgaand aan het een funderingsherstel, met het risico op nieuwe cascoschade? 
  • Kan er in de architectonische plattegrond een slimme oplossing gekozen worden, zodat het cascoherstel op een goedkopere manier uitgevoerd kan worden? 

Restauratieconstructeurs

Veel klanten die twijfelen aan de juistheid van de conclusies van eerder uitgevoerde funderingsonderzoeken vragen ons er met een deskundig oog nog eens naar te kijken en als het mogelijk is verbeterpunten aan te dragen. Onze restauratieconstructeurs hebben plezier in het onderzoeken van bestaande constructieve plannen en het beoordelen of deze optimaal zijn. Dit doen wij voor buren, voor advocaten in juridische processen en bij schade in de uitvoering.

Wij hebben een schat aan ervaring, waardoor wij in staat zijn om onze klanten zowel op technisch als strategisch vlak het beste advies te geven.

Wij gaan graag samen met klant en toezichthouder op zoek naar de optimale oplossing, die vaak niet de moeilijkste of duurste blijkt te zijn.

Funderingsadvies projecten

Dansende huizen Amstel Amsterdam

Dansende huizen

Funderingsherstel van een rijksmonument.
Albert Heijn in Anklaar

Adm. de Ruyterweg

Transformatie schoolgebouw naar woningen
Het Schip BIM

Het Schip BIM

Integraal samenwerken aan een restauratie
Holland Spoor Den Haag

Albert Heijn

Uitbreiding Albert Heijn onder de snelweg A8
De Broeckgouw Keetzijde

Czaar Peterstraat

Uitgebreide renovatie in BIM uitgewerkt
Albert Heijn mooiste supermarkt

Supermarkt

Winnaar "Mooiste Supermarkt 2014"
Restaurant 'Den Burgh'

Den Burgh

Funderingsherstel en uitwerken van de nieuwbouw
De Zoete Haring - van 2 naar 1

De Zoete Haring

Verbouwing tot studentenwoningen en horeca
Restauratie 't Schip

Restauratie 't…

Uitdagingen in constructie van een rijksmonument
Houthavens De Rede Amsterdam

Houthavens A'dam

Ontwerp van hoofddraagconstructie Houthavens
Scheepsvaartmuseum in de avond

Scheepvaartmuseum…

Inspecties als basis voor fundering oplossing