BIM-coördinatie

Wij streven ernaar om, waar mogelijk, de ontwerp- en rekendata die ontstaan bij nieuwbouw of renovatie, op te slaan in een Bouw Informatie Model, een BIM. Alle partners die aan het project meewerken (de architect, de installateur, de constructeur, de aannemer et cetera) doen hetzelfde met de gegevens over hùn inbreng.

Virtueel informatiemodel

Dit BIM-coördinatie model biedt, nog voordat het gebouw er staat of verbouwd is, een bron aan actuele, concrete, uniforme en betrouwbare gegevens over het object. En is daarmee de virtuele tegenhanger van het werkelijke gebouw. De mogelijkheden met het virtuele informatiemodel zijn onuitputtelijk. 

Alles wat er met, aan of in het gebouw gebeurt of moet gebeuren, kan met grafische software en het informatiemodel worden gesimuleerd. Zo kunnen bijvoorbeeld (meerjaren)planningen voor onderhoud en beheer vorm krijgen, inclusief de kosten. Maar ook verbouwingen en renovaties kunnen gevisualiseerd worden en zo veel beter worden doorgerekend en gemanaged.

Betere planning door BIM-coördinatie

Het BIM maakt betere planning mogelijk, snellere visualisering en krachtiger management van alle mogelijke veranderingen, gepland of niet. Volgens ons is werken met, via en in het BIM de toekomst voor onze branche. Informatie is de basis van alles. Wij kunnen ons geen faalkosten meer veroorloven, alles moet in één keer goed, met een begroting die reëel is en ook achteraf klopt. Het gebruik van de BIM-methodiek leidt tot fors minder fouten en aanzienlijk lagere kosten.

BIM-basis ILS

Wij werken in onze projecten zoveel mogelijk met (open) standaarden. Om de informatie eenduidig en gestructureerd in de modellen te krijgen, gebruiken wij de BIM-basis ILS. Dit zorgt er voor dat alle informatie uitwisselbaar en herbruikbaar is. 

Partner BIM basis ILS

BIM-coördinatie projecten

TROM - Herontwikkeling van een centrumlocatie in Hoofddorp

TROM -…

Markt- en Dik Tromplein in Hoofddorp
Spaarndam 2

Spaarndam 2

Voorzetting succesvolle samenwerking
Het Schip BIM

Het Schip BIM

Integraal samenwerken aan een restauratie
Stadsgenoot Holendrecht

Renovatie portiek

Aanpassen portiek woningen cooperatie Stadgenoot