11 maart 2019

Funderingsherstel

Bewezen oplossingen voor een actueel funderingsherstel probleem

Verschillende media deden recent verslag van het onderzoek Verzakte huizen. Hierin meldde het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) dat één miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken door funderingsproblemen vanwege de lage grondwaterstand, die het gevolg is van de droge zomer van 2018. Een actueel en serieus onderwerp dus, waarmee EversPartners jarenlange ervaring heeft. Wij voeren al bijna 40 jaar onderzoek aan funderingen uit, evenals de bijbehorende advieswerkzaamheden en de engineering voor het benodigde herstel. Dit voeren we uit voor grote opdrachtgevers als woningbouwverenigingen, maar ook voor particuliere klanten.

Stapsgewijze aanpak voor funderingsschade

Om te bepalen of er werkelijk sprake is van funderingsschade en de oorzaak hiervan te herleiden, starten onze specialisten met een funderingsonderzoek. We meten de zakkingen en scheefstanden van de vloeren en gevels met behulp van een waterpasslang en controleren het metselwerk visueel op scheurvorming. Daarnaast voeren we ook archiefonderzoek uit. We vergelijken de huidige situatie met de oorspronkelijke tekeningen en bepalen of het pand nog voldoet aan de gemeentelijke eisen.

Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen

Wij werken daarbij altijd volgens de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de voormalige F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) die in 2018 zijn opgenomen in het KCAF. In deze richtlijnen staan de gestandaardiseerde toetsing- en beoordelingsmethodes beschreven waarmee bestaande funderingen geclassificeerd worden. Op basis hiervan brengen wij een advies uit aan de eigenaar van het pand met een indicatie van de huidige staat van de fundering en doen zo nodig een voorstel voor de werkzaamheden die verricht moeten worden om de eventuele schade te herstellen.

Funderingsonderzoek en -rapport

In geval van twijfel over de sterkte van de bestaande fundering laten wij een aanvullend onderzoek uitvoeren. Door bijvoorbeeld de fundering op te graven, kunnen er monsters genomen worden van de houten palen. Op basis van de aanwezige bacteriën in de houten palen kan het toekomstige verval nauwkeurig worden ingeschat. Ook deze bevindingen voegen wij toe aan het funderingsrapport.

Nadat er schade aan de fundering is vastgesteld, maken wij een plan van aanpak voor het herstel. Het betreft vaak panden met een fundering van houten palen die vervangen dienen te worden door nieuwe stalen palen. Na inbrengen van de palen binnen het pand worden inkassingen gezaagd in het metselwerk van de dragende muren. Vervolgens wordt de palen en in de kassen een betonplaat gestort, die de nieuwe fundering vormt en het gebouw veilig draagt voor de komende decennia. Mocht de opdrachtgever het herstel in eigen beheer laten uitvoeren, dan kunnen wij helpen bij het aanvragen van offertes en het selecteren van aannemers.

Concrete meerwaarde

Het feit dat EversPartners ervaring heeft met alle aspecten van het funderingsherstel (beoordeling, inmeten, advies en uitvoering, uitwerken van de bouwaanvraag en begeleiding van het daadwerkelijke funderingsherstel) vormt de meerwaarde van onze aanpak. Ook als opdrachtgevers ons enkel inschakelen voor bijvoorbeeld een adviesrapport in geval van contraexpertise. Wij begrijpen wie er aan de slag gaan met onze adviezen en wat er nodig is voor het uitwerken van het advies, zoals het schrijven van het bestek, de begroting voor de constructieve en bouwkundige werkzaamheden, eventuele uitwerking in BIM en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van de bouwvergunning.

Meer nieuws