05 februari 2019

Boek Het Schip

Het verhaal van een uniek restauratieproces

Mede mogelijk gemaakt door EversPartners

Wij hebben meegewerkt aan de grondige renovatie en restauratie van woningbouwcomplex Het Schip in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Het oorspronkelijke gebouw dat in 1921 werd opgeleverd, is een architectonisch icoon van de Amsterdamse School en werd ontworpen door Michel de Klerk. De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 2015 tot 2018, in opdracht van Woningcorporatie Eigen Haard. Daarnaast hebben wij er ook aan bijgedragen dat het proces is vastgelegd in het prachtige boek ‘Een kunstwerk van baksteen’, dat is uitgegeven door Museum Het Schip.

Bouwkunde, restauratie & architectuurgeschiedenis

Het boek is geschreven door verschillende specialisten op het gebieden van bouwkunde, restauratie en architectuurgeschiedenis, die allen betrokken waren bij de restauratie van het rijksmonument. Voorafgaand aan de renovatie hebben zij uitvoerig onderzoek gedaan naar materialen en kleuren, metselwerk, deuren, vensters en ornamenten. Met het verschijnen van het boek is alle kennis en informatie die opgedaan werd tijdens het onderzoek, openbaar gemaakt voor collega-specialisten, toekomstige renovaties en liefhebbers van cultuur- en architectuurgeschiedenis.

Architectonische waarde van Het Schip

Naast het renovatieproces dat uitgebreid in beeld is gebracht, komt ook de cultuurhistorische en architectonische waarde van ‘Het Schip’ aan de orde. Het boek behandelt onder andere de achtergronden van De Amsterdamse School, het leven en werk van architect Michel de Klerk, de sociale woningbouw in Amsterdam, de oorspronkelijke bouw en het gebruik van het Schip. Dat maakt het boek ook voor leken zeer de moeite waard om te lezen.

Een kunstwerk van baksteen. Betekenis en restauratie van Het Schip, Amsterdam. Icoon van sociale woningbouw en architectuur, 1919-1921.

Uitgever: Museum het Schip. Auteurs: o.a. Cisca van der Leeden, Petra van Diemen, Ramon Pater.

Bestel hier uw exemplaar

Het boek is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar in de winkel van Museum Het Schip, dat gevestigd is in het Woningbouwcomplex aan de Oostzaanstraat 45 in Amsterdam.