24 september 2018

Ontwerp paviljoen

Ontwerp & visualisatie paviljoen 100 jaar Tata

De viering van het 100-jarig bestaan van Tata Steel in IJmuiden werd op 20 september geopend door Zijne
Majesteit de Koning. Koning Willem Alexander bracht een bezoek aan het Innovatie Centrum
waar hij in het R&D lab toelichting kreeg over het hoogwaardig staal wat door Tata Steel wordt geproduceerd.

Van het bezoek is een prachtig filmpje gemaakt, wat wij graag delen: Bezoek koning Willem-Alexander aan Tata Steel ter ere van 100 jaar staal in de IJmond


EversPartners is trots dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit jubileum door het ontwerp en de
visualisatie van het paviljoen. Meer informatie over het 100 jarige bestaan: 100 jaar staal