15 april 2020

Verduurzamen

Optimaal verduurzamen met zonnepanelen

Onlangs hebben wij onze expertise in het rendabel verduurzamen met zonnepanelen gebundeld met Utility Projects en het onafhankelijk platform Zoncoalitie. Daarmee zijn onze opdrachtgevers verzekerd van een optimale inrichting van zonnestroomprojecten, zowel vanuit adviserend, technisch als wettelijk bouwkundig perspectief. Dat betekent één aanspreekpunt voor het hele traject vanaf subsidieaanvraag tot en met beheer en onderhoud. Als samenwerkende partners bieden wij daarmee een belangrijk voordeel, want vaak genoeg blijkt de realisatie van zonnepanelen op gebouwen complexer dan van tevoren gedacht.

Ondersteuning bij SDE-subsidie

Het start met het aanvragen van de SDE-subsidie, waarmee de overheid het opwekken van duurzame energie stimuleert. Vastgoedeigenaren die deze subsidie ontvangen, hebben beperkte tijd om hun zonnestroomproject te realiseren. Gebeurt dit te laat, dan loopt de opdrachtgever het geld mis en kan de komende drie jaar geen subsidie meer aanvragen. Wij zorgen ervoor dat dit niet gebeurt!

Veilig PV-panelen plaatsen

Een goede voorbereiding voorkomt problemen. Daarom kijken we onder andere naar draagkracht van de constructie, de koppeling op de elektrische installatie en de geldende regelgeving. Op basis hiervan stellen we de business case op zodat u vooraf precies weet welke kosten en opbrengsten u kunt verwachten. Natuurlijk kunnen we ook adviseren in de financiering van de panelen. Bij oplevering van het zonnestroomproject ontvangen de opdrachtgevers een gevalideerde business case, garantieverklaringen en een onderhoudsprotocol.