03 maart 2022

Opvolging kerstgeschenk

Nu is de hamvraag: hoeveel bos hebben we namens EversPartners bijgebracht?

EversPartners heeft middels het kerstgeschenk 5.145 m2 bos hersteld in het Atlantisch Regenwoud. Dit unieke woud strekt zicht uit over Argentinië, Brazilië en Paraguay.

Er leven ruim 1000 soorten vogels, 24 apensoorten, 60 soorten bijen en op één hectare staan wel 440 verschillende bomen. Veel van de bijzondere dieren die in het Atlantisch Regenwoud leven, komen nergens anders ter wereld voor. Deze enorme biodiversiteit aan bos, planten en dieren heeft echter plaatsgemaakt voor landbouw en veeteelt. Hierdoor zijn alleen nog kleine stukjes regenwoud over.

Door onder andere de donatie van EversPartners kan WWF de bodem herstellen en inheemse bomen herplanten. Zo verbinden zij losse stukjes bos waardoor bijvoorbeeld het leefgebied van de olifant, jaguar en orang-oetan worden vergroot.

960 

Atlantic Forest WWF

Interessante weetjes

Hoeveel CO2 neemt een boom op?
Een boom neemt ongeveer 25 kg CO2 op per jaar.

Hoe is een boom samengesteld?

Knipsel ecotree green

Hoeveel CO2 stoot een mens gemiddeld uit?
Een gemiddeld mens stoot circa 4,4 ton CO2 uit per jaar.
De uitstoot per inwoner in rijke landen ligt hoger dan in arme landen. Een gemiddelde inwoner van de rijkste 36 landen stoot tweemaal (8,9 ton) zoveel uit.

Hoeveel bomen moet je planten om CO2 te compenseren?
Om 1 ton CO2 te compenseren zijn er vervolgens 31 t/m 46 bomen nodig.

Flink verschil en maar overduidelijk hoe erg bomen nodig zijn!

Knipsel fotosynthese

Feiten waarom we niet zonder bos kunnen

Bossen kunnen CO2 vastleggen en remmen de klimaatverandering af
Bomen halen door hun fotosynthese CO2 uit de atmosfeer. Deze moleculen zetten ze om in bouwstenen voor hun eigen groei. Op die manier zorgen ze voor een reëel tegengewicht voor de klimaatverandering.

Ze zijn meer dan bomen alleen
Bijna de helft van alle gekende soorten leeft in het bos, 80% van de biodiversiteit op het land. De variëteit is vooral rijk in tropische regenwouden, van zeldzame papegaaien tot bedreigde apen, maar bossen wemelen van leven overal ter wereld: insecten en wormen brengen nutriënten in de bodem, bijen en vogels verspreiden stuifmeel en zaden, en cruciale soorten als wolven en grote katachtigen houden hongerige herbivoren in toom.

Mensen leven er ook
Wereldwijd leven zo'n 300 miljoen mensen in het bos, inclusief naar schatting 60 miljoen inheemse volkeren wiens overleven bijna volledig afhankelijk is van oorspronkelijke wouden. Vele miljoenen mensen leven langs of dichtbij de rand van het bos, maar zelfs een bescheiden aantal stadsbomen kunnen de vastgoedprijzen doen stijgen en de criminaliteit doen dalen.

Ze houden de aarde koel
Bomen hebben ook een andere manier om hitte te verslaan: CO₂ absorberen die voor klimaatopwarming zorgt. Planten hebben altijd een hoeveelheid CO₂ nodig voor fotosynthese, maar de lucht op aarde is nu zo vol met extra uitstoot dat bossen klimaatverandering bestrijden door gewoon te ademen. CO₂ wordt opgeslagen in hout, bladeren en bodem, vaak eeuwenlang.

Ze doen het regenen
Grote bossen kunnen regionale weerpatronen beïnvloeden en zelfs hun eigen microklimaat creëren. Het Amazonegebied, bijvoorbeeld, genereert atmosferische condities. Die stimuleren niet alleen de regenval daar en in nabijgelegen landbouwgebied, maar hebben mogelijk ook invloed tot in de Great Plains van Noord-Amerika.

Ze bestrijden overstromingen
Boomwortels zijn cruciale bondgenoten bij hevige regenval, vooral in laag gelegen gebieden zoals riviervlakten. Ze helpen de bodem meer te absorberen bij een stortvloed, ze verminderen het wegspoelen van de bodem en de schade aan eigendommen door de stroming te vertragen.

EversPartners

Elektrisch wagenpark

Onze visie is dat alle auto’s van EversPartners Elektrisch zullen worden. Voor algemeen gebruik hebben we diverse elektrische auto’s staan, geheel in onze eigentijdse stijl.

LA Hal tbv nieuwsartikel Staalprijs 2020 foto 1

CLT

Naast dat bos enorm belangrijk is voor het algehele ecosysteem, is hout ook nog eens een milieuvriendelijk bouwmateriaal. Een mooi constructie materiaal dat ondertussen steeds meer en meer wordt gebruikt. Ook door EversPartners, o.a. bij het nieuw te bouwen circulaire paviljoen ‘Veerkwartier’ te Haarlem.

VKW 20210401 zuid persp kopie
Bron: https://veerkwartier.nl/circulair-paviljoen

Grootste zonnepanelen dak van Nederland

Ook zijn we trots op het feit dat we voor en samen met onze opdrachtgever KLM het grootste (op 1 na) dak van Nederland hebben vol mogen leggen met zonnepanelen.
Van Projectmanagement tot aan engineering van de daken hebben we mogen verzorgen. Dit deden we al veel, maar deze omvang en locatie is uniek.

dak zonnepanelen

dak klm