18 juli 2023

Project Fluwelensingel in Gouda: Het vullen van leegte

Ontwerp Project Fluwelensingel in Gouda

Wat doe je met een gat tussen twee woningen? Daar plaats je een supermarkt tussen, moet Just Architecten gedacht hebben. En dat is wat zij deden op de Fluwelensingel in Gouda. Camiel van Dorsselaer was onze projectleider voor dit project.

EversPartners gevraagd voor TO en UO

“Deze uitdagende opdracht begon als verzoek van Vastbouw om een prijs neer te leggen bij Timpaan, voor het opstellen van het Technisch Ontwerp (TO) en Uitvoeringsontwerp (UO), inclusief de modellering. Momenteel hebben we de TO-fase met succes afgerond en zijn we in overleg over de verdere uitwerking van het project.”

Goede aansluiting

“Een van de belangrijkste uitdagingen van dit project was het goed laten aansluiten van het nieuwe pand tussen de bestaande woningen. Hoewel de aannemer hierover al met ons had gesproken en het geen grote uitdaging leek te zijn, waren er toch enkele details die onze aandacht vereisten. Zo moesten we ook rekening houden met prefab betonnen waterslagen in combinatie met kozijnen en het verloop van het metselwerk. Zo moet er nog gezocht worden naar een zoveel mogelijk standaard betonnen waterslag in plaats van een op maat gemaakte waterslag, zoeken naar de mogelijkheden om een standaard maat toe te passen, zonder terug te hoeven naar de Welstandscommissie.”

Verbeteren van het aangezicht

Door dit project dragen we niet alleen bij aan de functionaliteit van het gebied, maar zorgen we er ook voor dat de stad en het aanzicht worden verbeterd. Het opvullen van de leegte met een moderne supermarkt zal een positieve impact hebben op de omgeving en de leefbaarheid van de buurt vergroten.

“Met een gedreven team en een heldere visie werken we nauw samen met alle betrokken partijen om dit inbreiproject tot een succesvolle en inspirerende afronding te brengen.”

Fluwelensingel2

Fluwelensingel

Architect: JUST Architects

Meer nieuws