22 april 2021

Het Nieuwe Noord – Hoofddorp

Het Nieuwe Noord – Hoofddorp

Op een voormalig industriegebied in Hoofddorp Noord ontwikkelt Evast, een samenwerking tussen EversPartners en Vastbouw, een deel van de nieuwe woonwijk Het Nieuwe Noord. Tussen de Wijkermeerstraat, de N201 en de Hoofdweg komt een autoluw complex met 600 woningen en veel groene buitenruimte. Voor de bewoners is er een parkeergarage met een écht groen dak, met heesters en andere grotere planten en struiksoorten.

Van één pand naar een woonwijk

Mark Karlas, directeur van EversPartners, is vanuit Evast betrokken als projectontwikkelaar. Hij vertelt: “Dit project is begonnen met een ontwerp voor de herontwikkeling van de plek waar één leegstaand pand staat. Hier wilde de eigenaar garageboxen met woningen erboven maken. In gesprekken die we daarover hadden met de gemeente Haarlemmermeer vroegen zij ons om plannen te maken voor meer woningbouw, want dat paste in hun structuurvisie. Zo is het uiteindelijk, via een plan voor 114 woningen, gegroeid naar het huidige ontwerp met bijna 600 woningen. Dat laat goed zien wat wij kunnen: de plannen van onze klanten ondersteunen en indien gewenst overnemen, zodat ze daadwerkelijk gerealiseerd worden.”

Goede samenwerking met architecten

EversPartners werkt samen met architecten VO-A en ENZO en Thijs Asselbergs verzorgt de stedenbouwkundige supervisie. Wij zijn verantwoordelijk voor de constructieve engineering, modellering, de technische uitwerking van de gebouwen, het technisch ontwerp van de parkeergarage en de BIM-coördinatie. Mark: “Wat EversPartners kenmerkt, is dat we gaan voor langdurige relaties met onze opdrachtgevers en met de partners waar wij mee samenwerken. Dan krijg je een wederkerigheid, en als dat goed werkt belooft het veel moois voor de samenwerking in de toekomst.”

Veel animo voor de woningen

Er is al veel enthousiasme voor de woningen bij potentiële huurders en kopers en ook de bedrijven in de omgeving zijn erg positief over het project. Momenteel werkt EversPartners samen met de gemeente aan afspraken waarmee het wijzigen van het bestemmingsplan kan starten. In de tweede helft van 2021 wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning samen met de wijziging van het bestemmingsplan ingediend en halverwege 2022 start naar verwachting de bouw.