Funderings advies

In veel steden in Nederland worden verzakkingen en andere schades aan oude huizen en panden geconstateerd. De oorzaak hiervan kan verschillend van aard zijn. Vaak is een gedegen funderingsonderzoek nodig om de oorzaak te kunnen achterhalen en een oplossing te kunnen vinden.

Onderzoek

Hetzelfde geldt bij herbestemming van bestaande gebouwen waar hogere belastingen in gaan optreden of waar verdiepingen op of toegevoegd worden. In de voorbereidingsfase wordt dan vaak een funderingsonderzoek uitgevoerd. Wij denken hierbij graag met u mee voordat er veel geld aan onderzoeken besteed wordt. Wij kunnen voor u een plan maken om de oorzaak van de problemen te achterhalen en mogelijke oplossingen te bieden.

Maar eerst stellen we onszelf de volgende vragen: 

  • Welke onderzoeken zijn echt nodig? Is de situatie op andere manieren te beoordelen? 
  • Is het sowieso verstandig onderzoek te doen of kunnen we nu al met ons gezond verstand beredeneren wat de funderingskwaliteit is? 

Vragen waarvan het vaak verstandig is deze eerst te beantwoorden alvorens aan de slag te gaan. In de analyse van de fundering beperken we ons niet alleen tot de wettelijke regels (die vaak erg streng zijn en helaas te vaak tot afkeuring leiden), maar beoordelen we ook de omstandigheden. Het feitelijke gedrag van de onderzochte fundering en die van het bovenliggend casco. 

Rapportage

De hieruit volgende rapportage bespreken we vervolgens met u en met bouwtoezicht. De letterlijk duizenden funderingsherstel-ontwerpen die wij de afgelopen vijf decennia hebben gemaakt zijn stuk voor stuk uniek.

Steeds is er een andere, optimale oplossing vereist, die afhangt van bijvoorbeeld de grondslag, de kwaliteit van de bestaande bouw, de belendingen en de invloed van de uit te voeren werkzaamheden. 

Eerst maken wij een schets om het principe met architect, klant en andere bouwpartijen te bespreken. Dit is eigenlijk de belangrijkste fase. Daarna werken we het uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp met een tekening en een berekening. Vaak is er schade aan het casco van bouwwerken die funderingsherstel moeten krijgen.

Technisch en strategisch advies

Wij adviseren voor het beste herstel, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden.

Bijvoorbeeld: 

  • Is het verstandig cascoherstel uit te voeren alvorens een funderingsherstel met het risico op nieuwe cascoschade? 
  • Kan er in de architectonische plattegrond een slimme oplossing gekozen worden zodat het cascoherstel op een goedkopere manier uitgevoerd kan worden? 

Restauratieconstructeurs

Veel klanten die twijfelen aan de juistheid van de conclusies van reeds uitgevoerde funderingsonderzoeken vragen ons er met ons deskundig oog nog eens naar te kijken en indien mogelijk verbeterpunten aan te dragen. Onze restauratieconstructeurs hebben plezier in het onderzoeken van bestaande constructieve plannen en het beoordelen of deze optimaal zijn. Dit doen wij voor buren, voor advocaten in juridische processen en bij schade in de uitvoering.

Wij hebben een schat aan ervaring, waardoor we in staat zijn om onze klanten zowel op technisch als strategisch vlak het beste advies te geven.

Met een persoonlijke benadering gaan wij samen met klant en toezichthouder op zoek naar de optimale oplossing, die vaak niet de moeilijkste of duurste blijkt te zijn.

Funderings advies projecten

De Broeckgouw Keetzijde

Czaar Peterstraat

Uitgebreide renovatie in BIM uitgewerkt
Albert Heijn mooiste supermarkt

Albert Heijn…

Winnaar "Mooiste Supermarkt 2014".
Restaurant 'Den Burgh'

Den Burgh

Funderingsherstel en uitwerken van het nieuwbouw…
De Zoete Haring - van 2 naar 1

De Zoete Haring

Verbouwing tot studentenwoningen en horeca…